Fjärrvärmearbete Aminogatan

Mölndals energi gör ett planerat arbete med ledningar för fjärrvärme i Aminogatan mellan november 2022 och april 2023.

På grund av arbetet kan ett körfält på Aminogatan, mellan Johannefredsgatan och Riskulla, vara avstängt och trafiken styrs då med tillfälliga trafikljus.

För synpunkter om själva arbetet hänvisas du till Mölndals energi.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad