Fel årtal på hyres- och arrendeavier

Du som hyr eller arrenderar av Mölndals stad kan ha fått en faktura från oss med fel datum.

Du som hyr lokal/bostad eller arrenderar mark av Mölndals stad kan nyligen ha fått en hyresavi med fel datum. Det står felaktigt att avgiften gäller från 1 januari 2022, det korrekta datumet är 1 januari 2023.

Vi ser till att avgifterna hamnar på rätt år. Du behöver inte kontakta oss för att rätta felet. Du som har behov av ett intyg som styrker att fakturan avser 2023 är välkommen att höra av dig till vårt kontaktcenter så hjälper vi dig.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad