Avfall och återvinning

För att skapa en hållbar stad behöver vi hjälpas åt att ta hand om våra resurser. Att återvinna avfall är bra, men det är ännu bättre för klimatet och miljön om vi minskar mängderna avfall. Det bästa avfallet är det som aldrig blir till. Läs mer om hur vi hanterar avfall och vad du själv kan göra för att bidra till en bättre miljö.

Avfallstrappans olika steg: deponera, energiutvinna, återvinna, återanvända, förebygga.

Sophämtning

Alla fastigheter måste teckna abonnemang för hushållsavfall. I renhållningstaxan finns alla priser för sophämtning för en- och tvåfamiljshus, flerbostadshus samt verksamheter.

I Mölndal hämtar vi hushållsavfall med egen personal och egna sopbilar. För boende i en- och tvåbostadshus erbjuder vi fastighetsnära insamling i flerfackskärl. I de flesta flerbostadshus finns tillgång till miljörum.

Sophämtning helgdagar 

När en helgdag infaller på en vardag påverkas sophämtningen. Då kan du få dina sopkärl tömda en annan dag än vanligt, oftast en dag tidigare eller senare. Vi publicerar information här på webbplatsen under Servicemeddelande någon vecka innan helgdagen infaller.

Här lämnar du ditt avfall

Det finns två återvinningscentraler i kommunen, i Kikås och Lindome. På våra återvinningscentraler lämnar du grovavfall, farligt avfall och elavfall. Visst farligt avfall kan du lämna i miljöskåp på Cirkle K Nedanvägsgatan. 

På våra återvinningscentraler kan du lämna textilier, skor och kläder som vi sedan skickar till second hand-aktörer. Vi tar också emot saker som kan återanvändas, till exempel trämöbler.

På våra återvinningsstationer lämnar du förpackningar av plast, metall, glas och papper samt tidningar. Hitta din närmaste återvinningsstation och se vad som går att lämna där. Bor du i villa eller radhus kan du sortera dina förpackningar direkt hemma vid tomten i flerfackskärl.

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
Felanmälan vatten, avlopp eller gator efter kontorstid: 031-315 10 00, knappval 2 (kopplas till SOS)
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad