Avgifter, regler och abonnemang för avfall och återvinning

Hämtning och hantering av hushållsavfall i en kommun finansieras genom avgifter från abonnenterna. Alla fastigheter måste teckna abonnemang för hushållsavfall. I renhållningstaxan finns priser för sophämtning för en- och tvåbostadshus, flerbostadshus samt verksamheter. 

Renhållningstaxan 2022 har inte antagits än. Taxan från 1 januari 2021 är den som gäller till dess att den nya taxan är antagen av Kommunfullmäktige.

Renhållningstaxan består av två delar

Renhållningstaxan Pdf, 205.7 kB. (gäller från 1 januari 2021) för en- och tvåbostadshus samt flerbostadshus består av en grundavgift och en hämtningsavgift.

Grundavgift

Grundavgiften är en fast avgift som finansierar bland annat drift och underhåll av återvinningscentraler, arbete med planering och information. För villahushåll med eget abonnemang för sophämtning är hämtning av vitvaror, till exempel kylskåp och spis, inkluderad i grundavgiften. Priserna nedan är exklusive moms.

En- och tvåbostadshus (permanent boende) = 1 114 kronor per år för fyrfackskärl, tvåfackskärl och enfackskärl brännbart restavfall.
En- och tvåbostadshus (fritidsboende) = 557 kronor per år.
Flerbostadshus = 451 kronor per år och lägenhet. 

Hämtningsavgift

Avgiften täcker kostnader för hämtning och behandling av hushållsavfallet. Nivån på avgiften baseras på val av abonnemang, storlek på behållarna och hur ofta hämtningen sker.

Flytt, ägarbyte, uppsägning

Ska du flytta? Då måste du som står på abonnemanget anmäla det till tekniska förvaltningen genom att skicka in anmälan om ägarbyte. Både du och den som tar över abonnemanget måste skriva under flyttanmälan innan ni skickar in den till oss. Det är genom det som ditt abonnemang sägs upp och den som flyttar in tecknar ett abonnemang.

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
Felanmälan vatten, avlopp eller gator efter kontorstid: 031-315 10 00, knappval 2 (kopplas till SOS)
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad