Åvc-kort

För att lämna avfall på en återvinningscentral i Mölndal behöver du ett så kallat åvc-kort som öppnar bommen. Här kan du läsa mer om hur du beställer nytt eller spärrar av ett åvc-kort, hur många fria besök som ingår samt om vi skickar kortet till dig eller om du hämtar det själv.

Villahushåll med egna sopkärl kan beställa åvc-kort för att lämna grovavfall. Det är den personen vars namn står på abonnemanget för sophämtning som kan göra beställningen.

Tänk på att åvc-kortet är en värdehandling som ger ägaren till kortet möjlighet att slänga avfall kostnadsfritt. Kortet ska inte användas av andra än ägaren. 

Transporter till återvinningscentralerna får göras med personbil eller lätt lastbil på max 3,5 ton.

Antal fria besök

Åvc-kortet för ett villahushåll (permanentboende) ger 12 fria besök per kalenderår. Fritidshus med sommarabonnemang har 6 fria besök. Nya besök överförs per automatik vid årsskiftet. Besök utöver de fria kostar 125 kronor inklusive moms.

Tappat bort åvc-kortet?

Borttappade åvc-kort spärras av och att beställa ett nytt kostar 156 kronor inklusive moms. Beloppet läggs på nästa faktura.

Vi skickar åvc-kortet till dig

När ditt nya åvc-kort är klart skickar vi det hem till dig med vanlig post.

Beställa eller spärra av åvc-kort, för villor

Du som bor i hyresrätt, bostadsrätt eller samfällighet med gemensamma sopkärl kontaktar styrelsen eller fastighetsägaren för att få ett kort. Det är alltså endast styrelsen eller fastighetsägaren som kan beställa ett åvc-kort.

Transporter till återvinningscentralerna får göras med personbil eller lätt lastbil på max 3,5 ton.

Beställa eller spärra av ÅVC-kort, hyresvärd, BRF, samfällighet

För dig som är hyresvärd

Varje kort ger 12 fria besök till vartannat hushåll, eller ett kort till samtliga hushåll med 6 fria besök. Varje besök utöver de fria debiteras med 125 kronor inklusive moms. Som hyresvärd kan du välja att spärra av åvc-korten när de fria besöken är förbrukade. Nya besök överförs per automatik vid årsskiftet.

För dig som är ansvarig i bostadsrättsförening eller samfällighetsförening

Varje kort ger 12 fria besök per hushåll och kalenderår (villalik bostad med grönytor). Annars 6 fria besök om det är lägenheter.

Varje besök utöver de fria debiteras med 125 kronor inklusive moms. Korten kan på föreningens begäran spärras av när de fria besöken är förbrukade. Nya besök överförs per automatik vid årsskiftet.

Borttappade åvc-kort

Borttappade åvc-kort spärras av. Att beställa nya kostar 156 kronor per kort inklusive moms. Kostnaden läggs på nästa faktura.

Hämta åvc-korten i stadshuset

Hyresvärdar, BRF:er och samfälligheter beställer oftast flera åvc-kort samtidigt. Dessa skickar vi inte med posten utan måste hämtas upp hos Kontaktcenter i Mölndals Stadshus på Göteborgsvägen 11-17, 431 82 Mölndal. Kontaktcenter har öppet kl 8 -16.30 måndag, tisdag, onsdag, fredag samt kl 8-18 på torsdagar.

Alla verksamheter som vill lämna avfall på en återvinningscentral måste ansöka om ett åvc-kort. Vid transport av avfall från verksamhet med personbil eller lätt lastbil (max 3,5 ton) används företagskortet mot en kostnad av 300 kronor exklusive moms, per besök. Kostnaden läggs på nästa faktura. 

Åvc-kort hämtas i stadshuset

Företagare som har beställt åvc-kort hämtar upp dessa hos Kontaktcenter i Mölndals Stadshus på Göteborgsvägen 11-17, 431 82 Mölndal. Kontaktcenter har öppet kl 8 -16.30 måndag, tisdag, onsdag, fredag samt kl 8-18 på torsdagar.

Beställa åvc-kort, företagare

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad