Återvinningskort för företag, verksamheter och föreningar

Företag, verksamheter och föreningar som är hemmahörande eller verksamma i Mölndals stad, ansöker om ett gult återvinningskort för att lämna grovavfall.

Vid transport av avfall från verksamhet med personbil eller lätt lastbil (max 3,5 ton) används gult återvinningskort mot en kostnad av 374 kronor, exklusive moms, per besök. Kostnaden läggs på nästa faktura. 

Detta gäller för alla verksamheter, vare sig den är privat eller offentlig.

Återvinningskort skickas ut

Vi skickar ut återvinningskort till företag, verksamheter och föreningar via posten.

Ansökan om återvinningskort för företagare, verksamheter och föreningarKontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
Felanmälan vatten, avlopp eller gator efter kontorstid: 031-315 10 00, knappval 2 (kopplas till SOS)
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad