Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Mölndals innerstad, söder om Brogatan

Detaljplanen utgör en del i den övergripande idén om att utveckla hela Mölndals innerstad till en levande och trygg stadskärna.

Syftet med planen är att skapa en attraktiv och socialt hållbar stadskärna med offentliga platser som inbjuder till vistelse och som känns trygga. Planen möjliggör utbyggnad av en ny galleria, en ny livsmedelsbutik, fler bostäder samt parkeringsdäck. Syftet är också att skapa planmässiga förutsättningar för upprustning av den befintliga utemiljön samt ersätta befintlig bebyggelse med nya mer ändamålsenliga byggnader.


Vad händer nu? 

Laga kraft
Detaljplanen vann laga kraft den 24 juni 2015.

Bebyggelse
Ett beviljat bygglov har givits för xx

Byggherre
xxxx är byggherren. Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse kontakta byggherren.

Diarienummer
Detaljplan - PU xx
Bygglov - BN xx

Byggnationsskede i planprocessen

Här kan du läsa mer om planprocessen

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-12-04 11.11