Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Del av Stretered 1:191

Detaljplanen syftar till att skapa ca 40 bostäder vid Tulebovägen i Kållered.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra utbyggnad av bostadsbebyggelse. Förslaget innebär att området bebyggs med ca 44 bostäder i form av friliggande villor och flerbostadshus. Förslaget innebär också att Stenmursvägen planläggs som lokalgata och att infart för tung trafik till och från förskolan föreslås ske via en ny infart från Tulebovägen. Därutöver föreslås att en intilliggande del till fastigheten Stretered 1:145 planläggs så att befintlig användning blir planenlig.

Vad händer nu?

Laga kraft
Detaljplanen vann laga kraft den 15 juli 2016.

Bebyggelse
Totalt inom området kommer det byggas 40 bostäder. 30 av dessa i flerbostadshus och 10 som friliggande villor.

Staden kommer även sälja 4 stycken småhustomter. Dessa kommer under hösten 2018 komma ut till försäljning.

Byggherre
Boklok Housing AB (byggherre för flerbostadshusen).
Obos (byggherre för de 10 friliggande villorna).

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse kontakta byggherren.

Byggnationsskede i planprocessen

 Här kan du läsa mer om planprocessen.

Kontakt

Gustav Magnusson
Exploateringsingenjör
Stadsbyggnadsförvaltningen
031-315 14 51
gustav.magnusson@molndal.se

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-16.30
fredag     8.00-16.00

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-11-21 13.48