Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Långåker 1:2 m.fl.

Stadsbyggnadsförvaltningen i Mölndals stad har tagit fram ett förslag på ny detaljplan för fastigheten Långåker 1:2 m.fl. i Kållered. Planförslaget möjliggör ca tio tomter för enbostadshus.

Planområdet ligger i Hallen i västra Kållered, cirka 7 kilometer söder om Mölndals innerstad. Planområdet omfattar del av jordbruksfastigheten Långåker 1:2, Långåker 1:5, del av Hallen 1:198 samt samfälligheten Långåker s:2. Planområdet omfattar cirka 3,2 hektar och är framförallt i privat ägo.

Vad innebär planförslaget?

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett lantligt och attraktivt boende i anslutning till natur- och kulturlandskap. Syftet är att kunna uppföra enbostadshus med anpassning till naturmiljön och topografin.

Planförslaget bedöms vara förenligt med intentionerna i gällande översiktsplan, men avviker från redovisad markanvändning. Detaljplanen handläggs med utökat förfarande.

Vad händer nu?

Planförslaget finns utställt under tiden 21 november – 12 december 2019. Har du synpunkter på planförslaget som du vill ska beaktas i det fortsatta arbetet ska dessa skriftligen ha inkommit till stadsbyggnadsförvaltningen senast den 12 december 2019. Synpunkterna skickas till: Stadsbyggnadsförvaltningen, Planenheten, 431 82 Mölndal stad. Eller med e-post till: planexploatering@molndal.se

Projektets status i planprocessen

Granskningsskede i planprocessen

Här kan du läsa mer om planprocessen

 

Detaljplanens fullständiga namn

Detaljplan för Långåker 1:2 m.fl. Diarienummer: PU 24/15

Kontakt

Sofia Refsnes
Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
031-315 14 60
sofia.refsnes@molndal.se

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-16.30
fredag     8.00-16.00

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-11-21 09.50