Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Gasellen 27 och 30

Stadsbyggnadsförvaltningen i Mölndals stad har tagit fram ett förslag till ny detaljplan för bostäder på fastigheterna Gasellen 27 och 30, i Krokslätt.

Planområdet är beläget i Krokslätt, drygt 3 km norr om Mölndals innerstad och omfattar fastigheterna Gasellen 27 och 30. Planområdet avgränsas av Kämpegatan i norr och en bergsrygg i söder. Planområdet omfattar ca 4 400 m2. Marken ägs av HSB.

Vad innebär planförslaget?

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för två nya flerbostadshus omfattande totalt ca 65 lägenheter med tillhörande parkering.

Planförslaget överensstämmer med Mölndals stads översiktsplan.

Vad händer nu?

Planförslaget fanns utställt under tiden 24 januari – 28 februari 2019 i stadshusets entréhall. Förslaget fanns även tillgängligt på Mölndals Stadsbibliotek.

Nu kommer arbetet med att sammanställa alla synpunkter att påbörjas.

Projektets status i planprocessen

 

Inför granskning i planprocessen

Planhandlingar

Grundkarta och fastighetsförteckning finns tillgängligt hos stadsbyggnadsförvaltningen.

Utredningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Övriga handlingar

Kontakt

Johan Wiik
Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
031-315 14 38
johan.wiik@molndal.se

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-16.30
fredag     8.00-16.00

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-08-15 14.12