Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Hälsan 2 och 3 med flera

Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag på en ny detaljplan för Hälsan 2 och 3 med flera i Åby. Syftet med detaljplanen är i detta skede att pröva en utbyggnad av Åby simhall samt komplettering av friidrottsarenan med ett tak över friidrottsläktaren samt komplettering av bandyarenan med ett tak.

Planområdet är beläget i Åby fritidsområde, söder om Åbymässan och Idrottsvägen.

Vad innebär planförslaget?

Syftet med detaljplanen är i detta skede att pröva en utbyggnad av Åby simhall samt komplettering av friidrottsarenan med ett tak över friidrottsläktaren samt komplettering av bandyarenan med ett tak. Detta ska ske med god anpassning till de geotekniska och klimatmässiga förutsättningarna samt till den befintliga bebyggelsen i området.

Vad händer nu?

Planförslaget finns utställt för samråd under tiden 29 augusti – 26 september 2019 i stadshusets entréhall, Göteborgsvägen 11-17. Planförslaget finns även utställt på Mölndals stadsbibliotek, plan 2, Brogatan 40/Bergmansgatan 29. Har du synpunkter på planförslaget ska dessa skriftligen ha kommit in till stadsbyggnadsförvaltningen senast den 26 september 2019.

Synpunkterna skickas till:

Stadsbyggnadsförvaltningen
Planavdelningen
431 82 Mölndals Stad

eller planexploatering@molndal.se

Projektets status i planprocessen

Samrådsskede i planprocessen

Planhandlingar

Utredningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Kontakt

Sofia Refsnes
Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
031-315 14 60
sofia.refsnes@molndal.se

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-16.30
fredag     8.00-16.00

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-09-27 08.52