Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Iden 6

Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar med att ta fram ett förslag på en ny detaljplan för Iden 6 i centrala Mölndal. Syftet är att möjliggöra fler lägenheter inom samma volym som tidigare beslutad detaljplan.


Var ligger planförslaget?

Planområdet är beläget i Broslätt, cirka 200 meter från Mölndals centrum. Planområdet omfattar fastigheten Iden 6 och avgränsas av fastigheterna Iden 8 och Iden 2 i norr, Iden 10 i väster och Iden 5 i öster samt Åby 1:88 i söder.

Vad innebär planförslaget?

Syftet är att möjliggöra fler lägenheter inom samma volym som tidigare beslutad detaljplan. Förslaget överensstämmer med översiktsplanen (ÖP 2006).

Vad händer nu?

Planförslaget fanns utställt under tiden 25 oktober - 15 november 2019 i stadshusets entréhall samt på Mölndals stadsbibliotek.

Projektets status i planprocessen

Granskningsskede i planprocessen

Planhandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Kontakt

Sofia Refsnes
Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
031-315 14 60
sofia.refsnes@molndal.se

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-16.30
fredag     8.00-16.00

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-11-20 08.14