Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Gastorp 2:72

Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag på ny detaljplan för Gastorp 2:72 i Lindome. Detaljplanen syftar till att utöka byggrätten för Gastorp 2:72.


Var ligger planförslaget?

Planområdet är beläget i centrala Lindome, cirka 11 kilometer från Mölndals innerstad. Planområdet omfattar fastigheten Gastorp 2:72, del av Gastorp 2:281 och del av Gastorp 2:205. Planområdet avgränsas av Gastorp 2:281 i söder, Gastorp 2:30 i väster samt Gastorp 2:281 i öster och Gastorp 2:205 i norr.

Vad innebär planförslaget?

Syftet med detaljplanen är att utöka byggrätten för Gastorp 2:72. Förslaget överensstämmer med översiktsplanen (ÖP 2006).

Vad händer nu?

Planförslaget fanns utställt för granskning under tiden 25 oktober – 15 november 2019 i stadshusets entréhall, Göteborgsvägen 11-17. Planförslaget fanns även utställt på Mölndals stadsbibliotek, plan 2, Brogatan 40/Bergmansgatan 29.

Planhandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Kontakt

Sofia Refsnes
Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
031-315 14 60
sofia.refsnes@molndal.se

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-16.30
fredag     8.00-16.00

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-11-20 08.15