Mölndals arkitekturpolicy - pågående

När Mölndal växer behövs vägledande dokument i arbetet med att analysera och utforma de förändringar som påverkar vår livsmiljö. Syftet med Arkitekturpolicyn är att skapa ett bra underlag för diskussioner kring gestaltning, kvalité och boendemiljö.

Arkitektur handlar om formandet av den bebyggda miljön och den påverkar såväl vårt beteende som vårt vardagsliv. Arkitektur och gestaltning handlar inte enbart om enstaka byggnaders utformning, utan även om platsers utformning och byggnaders placering i en större helhet.

Pågående arbete

Arbetet med Arkitekturpolicyn pågår och kommer när den är klar att vara en del av stadens strategiska översiktliga styrdokument. I arbetet med policyn tas underlag fram som på ett konkret sätt visar Mölndals ambitioner för att skapa en god bebyggd miljö.

En målsättning med arkitekturpolicyn är att det ska bli ett dynamiskt dokument som över tid ska kunna uppdateras utifrån olika behov inom kommunen.

Mölndals arkitekturpromenad

Under arbetet med arkitekturpolicyn har Mölndals arkitekturpromenad tagits fram som vill locka intresserade Mölndalsbor och besökanden att njuta av några av Mölndals arkitekturpärlor på gångavstånd inom Mölndal innerstad.

I Mölndals arkitekturpromenad guidas du runt via din mobil, surfplatta eller datorn hemma och kan upptäcka allt från det senast byggda, till några av Mölndals fina 50-talsmiljöer.

Kontakt

Alexandra Romanov
Planarkitekt
031-315 14 44
alexandra.romanov@molndal.se

Lisa Östman
Planchef
Stadsbyggnadsförvaltningen
031-315 14 57
elisabeth.ostman@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad