Dokument­hanterings­planer

Varje nämnd eller kommunalt bolag ska upprätta en dokumenthanteringsplan som beskriver myndighetens handlingar och hur dessa hanteras.

Efter samråd med kommunstyrelsen antas planen av nämnd eller styrelse och gäller då som gallringsbeslut.

För den som vill ta del av allmänna handlingar är dokumenthanteringsplanerna en bra sökingång.

Kommunstyrelsen beslutade 2014 att stadens nämnder och bolag ska gå över till processbaserad arkivredovisning. Nämnderna ska redovisa sina kärnprocesser och hänvisa till kommunstyrelsens plan för de styrande och stödjande processerna.

Mölndal stad använder delar av SKL:s klassificeringsstruktur Klassa. I de fall nämnder/bolag ännu inte övergått till processbaserad arkivredovisning finns gällande dokumenthanteringsplan redovisad under respektive nämnd/bolag nedan.

Dokumenthanteringsplan för styrande och stödjande processer

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Styrande processer
Stödjande processer

Dokumenthanteringsplan för kärnprocesser

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
9_5_0_1_Leda_och_styra_kärnprocesser.pdf 53 kB 2020-02-18 08.43
9_5_0_2_Hantera_ansökningar_utreda_behov_och_fatta_beslut.pdf 76.1 kB 2020-02-18 08.43
9_5_0_3_Dokumentera_hälso-_och_sjukvård.pdf 72.2 kB 2020-02-18 08.43
9_5_1_1_Hemvård_och_nattpatrull.pdf 69.1 kB 2020-02-18 08.43
9_5_1_2_Trygghetslarm.pdf 51.2 kB 2020-02-18 08.43
9_5_1_3_Boendestöd.pdf 64.5 kB 2020-02-18 08.43
9_5_1_4_Ledsagarservice.pdf 64 kB 2020-02-18 08.43
9_5_1_5_Hemsjukvård.pdf 67.4 kB 2020-02-18 08.43
9_5_2_1_Anordna_särskilt_boende.pdf 70.3 kB 2020-02-18 08.43
9_5_3_1_Personlig_assistans.pdf 75.6 kB 2020-02-18 08.43
9_5_3_2_Förebyggande_hembesök.pdf 64.1 kB 2020-02-18 08.43
9_5_3_3_Bedriva_korttidsverksamhet_samt_korttidstillsyn.pdf 67.4 kB 2020-02-18 08.43
9_5_3_5_Daglig_verksamhet.pdf 53.1 kB 2020-02-18 08.43
9_5_3_6_Daglig_sysselsättning.pdf 60.1 kB 2020-02-18 08.43
9_5_3_7_Dagverksamhet.pdf 51.8 kB 2020-02-18 08.43
9_5_3_8_Träffpunkter.pdf 63.3 kB 2020-02-18 08.43
9_5_3_9_Volontärverksamhet.pdf 64.5 kB 2020-02-18 08.43
9_5_3_10_Fixartjänst.pdf 50.2 kB 2020-02-18 08.43
9_5_3_11_Anhöriglots.pdf 62.4 kB 2020-02-18 08.43
9_5_3_12_Avlösarservice_i_hemmet.pdf 52.2 kB 2020-02-18 08.43
9_5_3_13_Tillhandahålla _färdtjänst.pdf 508.6 kB 2017-12-19 15.48
9_5_3_15_Hantera_bostadsanpassningsbidrag.pdf 100.6 kB 2017-12-04 14.09
9_5_3_16_Hantera_besiktningsbevis_service_och_reparationer_av_hissar_i_bostadsanpassningbidragsärenden.pdf 89.4 kB 2017-12-04 14.09

Dokumenthanteringsplan per bolag och nämnd

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Byggnadsnämndens_dokumenthanteringsplan.pdf 886.6 kB 2017-12-04 11.19
Kommunens_revisorers_dokumenthanteringsplan.pdf 168 kB 2017-02-20 07.35
Kommunstyrelsens_dokumenthanteringsplan.pdf 1.2 MB 2020-06-17 13.11
Kultur- och fritidsnämndens dokumenthanteringsplan.pdf 1.1 MB 2019-11-07 15.45
Miljönämndens_dokumenthanteringsplan.pdf 555.3 kB 2016-11-29 10.32
Skolnämndens_dokumenthanteringsplan.pdf 536.6 kB 2016-11-29 10.32
Social-_och_arbetsmarknadsnämndens_dokumenthanteringsplan.pdf 362.3 kB 2019-12-27 08.40
Utbildningsnämndens_dokumenthanteringsplan.pdf 363.2 kB 2016-11-29 10.32
Vård-_och_omsorgsnämndens_dokumenthanteringsplan.pdf 345.7 kB 2019-11-11 07.36
Tekniska_nämndens_dokumenthanteringsplan.pdf 415.3 kB 2017-10-31 10.33
Överförmyndarnämndens_dokumenthanteringsplan.pdf 611.9 kB 2020-03-02 07.53
Valnämndens_dokumenthanteringsplan.pdf 1.1 MB 2020-01-13 14.29
Servicenämndens_dokumenthanteringsplan.pdf 61.8 kB 2020-03-30 14.39
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Dokumenthanteringsplaner bolag

Arkivbeskrivningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Servicenämnden_2020.pdf 50.6 kB 2020-06-11 12.29
Social-_och_arbetsmarknadsnämnden_ 2020.pdf 126.1 kB 2020-06-11 12.29
Kvarnfallet_Mölndal_AB_2020.pdf 180.3 kB 2020-06-11 13.05
Kommunstyrelsen_2020.pdf 115.4 kB 2020-06-16 15.11

Kommunövergripande beslut och riktlinjer

Kontakt

Carl Henrik Ronge
Stadsarkivarie
Stadsarkivet
031-315 12 65
carl-henrik.ronge@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-06-17 13.11