Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Möten, protokoll och kallelser

Kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens, nämndernas samt utskottens sammanträdestider.

Protokoll och kallelser når du via respektive nämnds eller utskotts sida som du kommer till genom att klicka på önskad nämnd eller utskott i tabellen nedan.

Nämndernas sammanträdestider

2019

Nämnd

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Kommunfullmäktige

-

20

27

17

22

19

-

-

25

23

20

11

Kommunstyrelsen

23

27

-

4

8

5

-

28

25

2

27

-30Byggnadsnämnden

23

27

-

3

8

12

-

21

25

16

13

11

Kultur- och fritidsnämnden

24

21

28

18

16

13

-

i*

19

17

14

12

Miljönämnden

9

26

26

23

21

18

-

27

17

22

19

17


29
Servicenämnden

24

21

21

25

i*

13

-

i*

12

22

21

12

Skolnämnden

16

6

6

10

15

12

-

-

18

16

13

4

Social- och arbetsmarknadsnämnden

7

21

28

-

23

18

-

29

19

22

21

17


24
Tekniska nämnden

28

25

25

29

27
23

21

25

16

Utbildningsnämnden

24

21

28

-

9

13

-

29

26

-

7

19

Valnämnden

31


14


2910

Vård- och omsorgsnämnden

17

28

28

25

23

18

-

29

26

31

28

19

Överförmyndarnämnden

28

25

-

11

9

13

-

27

24

24

21

16

Revisorer

29

26

5

23

28

11

-

27

24

8

26

10
2629i* = inställt

Nämndernas sammanträdestider

2020

Nämnd

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Kommunfullmäktige

-

19

25

22

20

17

-

-

16

21

18

16

Kommunstyrelsen

22

26

-

8

-

3

-

26

30

7

25

-

29


28Byggnadsnämnden

22

26

-

1

6

10

-

26

23

14

11

9

Kultur- och fritidsnämnden

23

20

26

16

14

11

-

20

17

15

12

10

Miljönämnden

28

25

24

28

26

23

-

25

22

20

17

15


Servicenämnden

23

27

26

23

28

17

-

27

10

29

26

17

Skolnämnden

22

26

18

29

27

18

-

26

23

28

25

15

Social- och arbetsmarknadsnämnden

30

20

26

23

28

16

-

27

24

22

26

17

Tekniska nämnden

27

-

2

28

25

-

-

27

24

27

24

15
30
-Utbildningsnämnden

-

20

26

-

7

11

-

27

24

-

5

17

Vård- och omsorgsnämnden

30

27

26

28

28

16

-

27

24

29

26

17


Nämnden för överförmyndare i samverkan

16

6

5

2

7

11

-

25

10

8

5

3

Kommunrevisonen

28

25

10

28

26

-

-

25

29

6

24

15
2427i* = inställt

Kommunstyrelsens utskotts sammanträdestider

2019

Utskott

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Arbetsgivar- och organisationsutskottet

-

5

19

23

21

11

-

20

10

15

12

17

Arbetsutskottet

9

6, 13

20

17,

24

15,

22

i*

-

14

i*,

18

2,

9

i*

13

11

Lokalstrategiska utskottet

-

7

27

18

15

19

-

15

12

17

7

5

Plan- och exploateringsutskottet

8

5

19

23

21

11

-

20

17

15

12

10

Sociala hållbarhetsutskottet

28

27

26

23

27

-

-

27

24

29

26

10


Kommunstyrelsens utskotts sammanträdestider

2020

Utskott

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Arbetsgivar- och organisationsutskottet

21

18

17

21

19

16

-

18

15

13

17

15

Arbetsutskottet

8

5

11

8

6

17

-

12

2

7

4

912

18

15

13
9

14

11Lokalstrategiska utskottet

16

6

12

16

14

11

-

20

17

8

5

12

Plan- och exploateringsutskottet

14

18

17

14

19

9

-

18

22

13

10

8

Sociala hållbarhetsutskottet

-

5

24

22

26

-

-

25

29

27

26

1525
Datumen 2018 länkas till respektive protokoll så fort de finns publicerade. Protokoll publiceras så fort de har justerats av politikerna. Oftast sker det cirka en vecka efter att sammanträdet ägt rum, men som längst kan det gå två veckor.

Äldre protokoll

Klicka på aktuell nämnd eller utskott i tabellen ovan och sedan på Protokoll för att komma till föregående års protokoll.

Förklaring till ovanstående tabell

Valnämnden sammanträder normalt de år då det är allmänna val i Sverige.

För att läsa kallelser och protokoll krävs Adobe Reader. Programmet är gratis och kan hämtas på Adobes webbplats .

Frågor besvaras av respektive sekreterare. Klicka på önskad nämnd eller utskott för att komma till kontaktuppgifterna.

Kontakt

Mölndals stad
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-16.30
fredag     8.00-16.00

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-11-28 13.28