Alma Vård & Omsorg

Hemtjänst på uppdrag av Mölndals stad

Om Alma Vård & Omsorg

Välkommen till oss på Alma Vård & Omsorg. Vi utför hemtjänst i Norra Mölndal och ägs av Samsource AB. Vi som grundat företaget har en lång erfarenhet av socialt arbete och av att bedriva verksamhet inom vård och omsorg. Vår företagsledning består av utbildade socionomer med en gedigen erfarenhet från äldreomsorgen.

Vår vision är att de insatser som erbjuds av Alma Vård & Omsorg är av god kvalitet och att du som vårdtagare ska få ett gott bemötande och en säker vård och omsorg. Vår verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller enligt lagar och föreskrifter för verksamheten.

Tjänster

Vi utför de tjänster som du har blivit beviljad i ditt biståndsbeslut.

  • servicetjänster
  • personlig omvårdnad
  • socialt stöd
  • avlösning för anhöriga

Tilläggstjänster

För de tilläggstjänster du köper kan du göra skatteavdrag för hushållsnära tjänster, så kallat Rut- avdrag:

  • Personlig omvårdnad i hemmet (Frisör, Massage )

Kompetens och profilering

Vår personal är utbildade undersköterskor och vårdbiträden, med fördjupad kunskap inom äldreomsorgen. Vi har ett salutogent förhållningssätt. Det innebär att vi fokuserar på hälsofrämjande åtgärder som hjälper dig att uppleva livslust, meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet i din livssituation.

Vi erbjuder individanpassad vård och omsorg, där vi möter dig utifrån dina specifika behov och förväntningar. För oss på Alma Vård & Omsorg är det viktigt med anhörigperspektiv, vilket innebär att vi tar hänsyn till både dig och dina anhöriga, och är lyhörda inför synpunkter som kommer från er.

Alla vårdtagare blir tilldelade en kontaktperson, och tillsammans upprättar ni en genomförandeplan utifrån ditt biståndsbeslut. Syftet är att du ska få insatserna utförda på ett för dig tillfredställande sätt. Vi arbetar i nära samarbete med hälso- och sjukvårdspersonal, daglig verksamhet och anhörigvårdare, med flera. Personal bär alltid ID-brickor.

Geografiskt område

Vi vänder oss till dig som bor i norra Mölndal.

Kontakt

Alma vård och omsorg
Vetekornsgatan 3B
43146 Mölndal
info@samsource.se
almavoo.se

Enhetschef
Lala Hamakarim
0769-48 11 18
lala.hamakarim@samsource.se

Verksamhetschef och biträdande enhetschef
Ayrin Khamoushi
031-87 00 88
ayrin.khamoushi@samsource.se

Dela på:

Senast uppdaterad