Kriget i Ukraina

Rysslands invasion av Ukraina har lett till ett försämrat säkerhets­läge i vår omvärld. Här berättar vi vad Mölndals stad gör, tipsar om hur du kan hantera din och andras oro, och hur du kan vara med och hjälpa till.

Mottagande av människor som flytt

Många av Ukrainas invånare har flytt från sina hem på grund av kriget. Av dessa har många även lämnat landet och några kommer till Sverige.

Migrationsverket anvisar skyddsbehövande från Ukraina (personer som fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet) till Sveriges kommuner. När en person anvisats till Mölndal är det kommunens ansvar för att ordna boende inom en månad.

Vanliga frågor och svar

På sidan med vanliga frågor och svar hittar du mer information om mottagande av flyktingar från Ukraina i Mölndal.

Information till skyddsbehövande

Vad finns det för aktiviteter och annat för skyddsbehövande från Ukraina som bor i Mölndal? På den här sidan samlas information, främst ur ett lokalt perspektiv:

Information från Migrationsverket

Om du vill hjälpa till

Det är många som vill engagera sig och hjälpa de som drabbats av kriget i Ukraina. Nu samlar vi alla goda krafter och idéer som finns i vår kommun. Vi har samlat information om hur du kan hjälpa människor på flykt.

Skola och förskola för nyanlända

Barn och ungdomar från Ukraina som har fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller som söker asyl har rätt att gå i skolan i Sverige. Det gäller till och med gymnasiet, förutsatt att gymnasieutbildningen påbörjats innan de har fyllt 18 år.

Rätten till förskola och fritidshem gäller på samma villkor som för svenska medborgare. Barn som är mellan 3-5 år har rätt till allmän förskola. 

Anmäl barn till skolan

För att ansöka om skolstart för barn som är 6-15 år anmäler du dig dig för ett introduktionssamtal med Språkcentrum Mölndal.

Språkcentrum informerar om det svenska skolsystemet och rätten att välja skola. Tolk bokas vid behov och teamet gör också en första kartläggning av elevens språkkunskaper och tidigare skolerfarenhet.

Öppna förskolan välkomnar barn och vuxna

I Mölndal finns fem öppna förskolor. Öppna förskolan erbjuder lek, sång och umgänge, vilket kan vara betydelsefullt för både barn och vuxna. Öppna förskolan är en avgiftsfri pedagogisk gruppverksamhet för barn som inte är inskrivna i förskola.

Förbered dig och var redo om krisen kommer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har tagit fram en broschyr ”Om kriget eller krisen kommer”. Den handlar om hur vi ska bli bättre förbereda på till exempel allvarliga olyckor, extremt väder, it-attacker eller militära konflikter.

Var källkritisk

När du tar del av information om kriget och säkerhetsläget i vår omvärld är det viktigt att du är källkritisk och väljer dina källor med omsorg. Fundera på:

  • Vem ligger bakom informationen?
  • Varför finns informationen?
  • Hur fick du tag på informationen?
  • Hur gammal är informationen? Är den fortfarande relevant?

På krisinformation.se kan du hitta uppdaterad information om kriget i Ukraina.

På krisinformation.se finns även mer information om källkritik.

Så hanterar vi energisituationen

De höga elpriserna och risken för elbrist påverkar hela samhället. Därför behöver vi alla hjälpas åt.

Skyddsrum

I förebyggande syfte ser vi över de skyddsrum som finns i byggnader som ägs av kommunen. Om du vill veta vart ditt närmaste skyddsrum ligger kan du titta på en karta över Sveriges skyddsrum på krisinformation.se.

Om du eller någon i din närhet är orolig

Det är många som känner sig oroliga över säkerhets­situationen i vår omvärld. Om du eller någon i din närhet är orolig finns det stöd att få.

Prata med barn och unga om oro

För dig som har barn i din närhet finns det information som är anpassad för barn på krisinformation.se.


Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad