Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Aktivitetsansvar, vägledning 16‑20 år

Bor du i Mölndal, är mellan 16-20 år och går inte i gymnasiet? Vill du hoppa av din gymnasieutbildning? Kom och prata med oss. Vi kan hjälpa dig att hitta vägen mot ditt mål, i form av studier, praktik eller arbete. Välkommen på vårt Drop in som vi har varje torsdag mellan kl.16.30-18.00, på Göteborgsvägen 19 (OBS - ny adress, hållplats Mölndals innerstad).

Pojke som tvekar att hoppa från en badbrygga

Även om du inte vet vad du vill göra

Tillsammans utformar vi en planering som utgår från just dina styrkor, önskemål och drömmar, samtidigt som vi försöker se eventuella hinder och svårigheter. Även om du inte vet vad du vill göra är du välkommen att kontakta oss. Tillsammans hittar vi den lösning som passar bäst för dig just nu.

Det kommunala aktivitetsansvaret

Enligt skollagen är Mölndals Stad som din hemkommun skyldig att hålla sig informerad om vad du som är 16-20 år och inte går i skolan har för sysselsättning. Kommunen är också ansvarig för att finna en meningsfull aktivitet för just dig.  

Är du mellan 16-20 år och går inte på gymnasieskolan?

För att kunna hjälpa dig och andra ungdomar på bästa sätt, så blir vi väldigt tacksamma om du fyller i dina uppgifter i nedanstående formulär.

Information om behandling av personuppgifter i formulär nedan

Dina personuppgifter kommer att behandlas med rättsligt stöd av att behandlingen är nödvändig då kommunen har skyldighet att registrera, rapportera, följa upp och erbjuda sysselsättning till alla ungdomar som inte går i skolan och är 16-20 år. Mölndals Stad kommer återkommande att behandla namn, personnummer, folkbokföringsadress, telefonnummer samt eventuell sysselsättning och vid minderårig elev även vårdnadshavares namn. Personuppgifterna kommer att förvaras i enlighet med utbildningsnämndens dokumenthanteringsplan och rapporteras till Skolverket 2 gånger per år tills att du påbörjat ett nationellt program eller fyllt 20 år.

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du begära rättelse hos staden samt vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet. Du har även rätt att få besked om vilka av dina personuppgifter som staden behandlar. Du hittar aktuella kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarigs dataskyddsombud på www.molndal.se/personuppgifter. Där kan du också läsa mer om hur Mölndals stad hanterar personuppgiftsbehandlingar.

Vad gör du nuförtiden? * (obligatorisk)
Vad gör du nuförtiden?

Kryssa för ett eller flera svarsalternativ som passar in på just dig.

Har du examen från gymnasiet? * (obligatorisk)
Har du examen från gymnasiet?


Vill du bli kontaktad av oss för samtal, praktik, vägledning eller studier?
Vill du bli kontaktad av oss för samtal, praktik, vägledning eller studier?Kontakt

Mirjam Rissanen-Hjorth
Verksamhetsutvecklare
Ansvarig Kommunala Aktivitetsansvaret, KAA
Utbildningsförvaltningen
031-315 30 24
031-315 10 00 växel
mirjam.rissanen-hjorth@molndal.se

Anna Jakobsson
Studie- och yrkesvägledare
0709 - 60 50 63
anna.jakobsson@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-02-24 09.01