Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Skolskjuts

Eleven ska vara folkbokförd i Mölndal för att ansöka om skolskjuts. Rätten till skolskjuts gäller för elever i den kommunala grundskolan, grundsärskolan samt för elever i gymnasiesärskola med offentlig huvudman.

Skolskjutsresenär. Foto från pexels.com

Skolskjuts gymnasiesärskolan

Skolskjuts i grundskolan

Om du själv valt en annan skola än den som gäller utifrån folkbokföringsadressen för ditt barn så får du i regel själv stå för kostnaderna för skolskjuts. Det gäller också om du och ditt barn flyttar, men barnet går kvar i tidigare skola. Det är bara mellan skolan och hemmet som ditt barn kan få skolskjuts, inte till och från fritidshemmet. Du måste själv ansöka om skolskjuts för ditt barn inför varje nytt läsår. Elever i grundsärskola och i annan särskilt anvisad skolenhet behöver inte ansöka.

Frågor om skolskjuts skickas till: skolskjuts@molndal.se

Om ditt barn går i grundsärskolan

I Mölndal får alla barn som går i grundsärskolan skolskjuts inom kommunen oavsett avstånd mellan hemmet och skolan. Du behöver inte göra någon ansökan utan får information från skolan. I stället för skolskjuts mellan skolan och hemmet kan ditt barn få skjuts mellan skolan och fritidshemmet eller korttidsboendet. Ditt barn får inte skolskjuts mellan fritidshemmet/korttidsboendet och hemmet. Sådana resor hanteras av färdtjänst.

Färdmedel

Mölndals stad använder först och främst ordinarie kollektivtrafik för skolskjuts. Det innebär att eleven får ett busskort som gäller för resor med Västtrafik. Om inte kollektivtrafik kan användas ordnas skjuts med taxi.

Tillfälligt behov på grund av olycksfall

Alla barn och elever i Mölndal är olycksfallsförsäkrade både under skoltid och fritid. Om ditt barn skadar sig och inte kan ta sig till skolan ska du kontakta försäkringsbolaget Länsförsäkringar 031-63 23 75. Då kan ditt barn få åka taxi till och från skolan.

Förlorat kort

Om ditt barn förlorar sitt busskort ska du kontakta skolskjutshandläggaren, se kontaktuppgifter nedan, som beställer ett nytt kort. En administrativ avgift på 200 kronor tas ut. Den betalas när det nya kortet hämtas ut.

Fritidskort

Ungdomar i åk 7-9 får gratis Fritidskort.

Kontakt

Ann Franzén
Skolskjutshandläggare
Grundskola
Skolförvaltningen
031-315 20 44
skolskjuts@molndal.se

 

 

 

 

 

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-01-17 14.31