Hälso- och sjukvård

Kontaktpersoner inom förvaltningen. Kontaktuppgifter till avdelningar, enheter, verksamheter, fritidsgårdar, bibliotek och liknande finns på sidan Adresser och kontaktuppgifter under rubriken Avdelningar, enheter och verksamheter.

Sortering: förvaltningschefen först, därefter övrig personal i alfabetisk ordning efter förnamn.

Christina Wadell
Områdeschef
Hälso- och sjukvård

Christina Josefsson Vik
Metodutvecklare

Förflyttningsutbildning
utbildningsansvariga
forfl.utb@molndal.se

Annika Wållberg
Enhetschef
Arbets- och fysioterapeuter
annika.wallberg@molndal.se
031-315 23 31

Sandra Hult
Enhetschef
Sjuksköterskor ordinärt boende
sandra.hult@molndal.se
031-315 30 28

Tina Lindh
Enhetschef
Sjuksköterskor äldreboende, funktionsstöd och korttid
tina.lindh@molndal.se
031-315 30 30