Trafik och resor

Det är enkelt att ta sig fram i Mölndal. Vi har många mil cykelväg och en väl utbyggd kollektivtrafik. Du är viktig för oss därför arbetar vi varje dag för att ge dig en allt bättre, renare och tryggare trafikmiljö.

Kom ihåg reflex och lyse

Gatubelysning gör inte att du syns, så använd reflex. Enligt statistik från Trafikverket sker flest olyckor, där gående blir skadade, på gator där det finns gatubelysning.

Gatubelysningen gör att du ser, inte att du syns

  • Utan reflex syns du först på 25 meters håll.
  • En bil som kör i 50 km/h behöver minst 26 meter för att stanna, om det är optimala förhållanden. Vid halka, regn och så vidare förlängs stoppsträckan rejält.
  • Med reflex syns du på redan 125 meters håll!

Kom därför ihåg att alltid ha reflex när det är mörkt. Du syns sämst i mörka kläder, men även när du har ljusa kläder bör du ha reflex, även där det finns gatubelysning.

Reflexer och reflexvästar behöver bytas ibland. Kontrollera dina reflexer i ett mörkt rum och lys på dem med en ficklampa så ser du hur de reflekterar. Ta gärna en helt ny och jämför med.

Kollektivtrafik

Det är Västtrafik som sköter kollektivtrafiken i Mölndals kommun. Du som är 65 år eller äldre erbjuds ett seniorkort och du som går i årskurs 7 till 9 erbjuds ett Fritidskort.

Nyheter om trafik och resor

Dela på:

Senast uppdaterad