Kommun och politik

Mölndals stad styrs av folkvalda representanter, kommunpolitiker, som i allmänna val vart fjärde år får förtroendet att företräda kommuninvånarnas intressen.

Förenklat kan man säga att kommunen har en politisk nivå där de folkvalda fattar beslut i alla större frågor, till exempel budget och verksamhetsmål. På en förvaltande nivå arbetar tjänstemän med att göra verklighet av de politiska besluten.

Kommunfullmäktige kommunens högsta beslutande instans och har det övergripande ansvaret för all kommunal verksamhet.

Kommunstyrelsen och nämnderna har förvaltningar med kommunanställda. Totalt har Mölndals stad cirka 5 200 anställda.

I Mölndals stad finns också flera kommunala bolag.

Dela på:

Senast uppdaterad