Skolportalen

I skolportalen får du som elev, personal eller vårdnads­havare tillgång till de digitala tjänster som används inom skola och utbildning i Mölndals stad, från förskola till vuxen­utbildning och yrkes­högskola.

Elever, personal och vårdnadshavare loggar in via knappen "Logga in i skolportalen" ovan.

Om du loggar in på en dator från Mölndals stad

Har du en elev- eller personaldator från Mölndals stad och redan har loggat in på datorn blir du automatiskt inloggad i skolportalen.

Om du loggar in på en privat dator

Elever och personal loggar in från denna sida med ett av följande alternativ:

1. Klicka på "Lösenord elev & lärare"
2. Klicka på "BankID" (för elever över 18 år)

Vårdnadshavare loggar in med BankID.

1. Klicka på "BankID"

Om du som är vårdnadshavare inte har BankID ska du kontakta din skola.

Om du får problem att installera eller använda ditt BankID, kontakta den leverantör som har utfärdat ditt BankID.

För tillfället har vi inga kända driftstörningar.

Underhållsarbete

Den 2:a och 4:e tisdagen i varje månad kl 19-22 är det underhåll av stadens system.

Under den tiden kan det uppstå tillfälliga driftstörningar i flertalet system inklusive identitetshantering och portaler.

Vid driftstörning

Elever och personal kontaktar lärare eller it- ansvarig på skolan.

Vårdnadshavare kontaktar kontaktcenter.

Kontakt@molndal.se
031-315 10 00

Skolportalen är en webbplats där du loggar in och hittar alla de digitala verktyg som vi använder i dialogen mellan skola, vårdnadshavare och elever. Du loggar in en gång och kommer åt alla system du är kopplad till.

Systemen som finns i skolportalen ska stödja både det pedagogiska och administrativa arbetet. I skolportalen finns de verktyg vi redan använder. Successivt kommer skolportalen att fyllas på med fler digitala tjänster, till exempel digitala läromedel. Innehållet i skolportalen varierar beroende på skolform och målgrupp.

Dela på:

Senast uppdaterad