Personuppgifter

Information om hur Mölndals stad hanterar dina personuppgifter.

Dataskyddsförordningen, förkortad GDPR är svensk lag. Förordningen ersätter personuppgiftslagen. Syftet är att stärka skyddet för den enskildas personliga integritet.

Vad innebär dataskyddsförordningen?

Dataskyddsförordningen reglerar hur Mölndals stad och andra myndigheter, företag och organisationer behandlar personuppgifter. För att säkerställa att lagen följs har varje myndighet ett dataskyddsombud som kontrollerar att allt går rätt till och som du kan kontakta vid frågor.

Det är viktigt att du i din kontakt med kommunen känner dig trygg med att vi hanterar dina personuppgifter på ett respektfullt sätt. Inga personuppgifter hanteras i onödan eller riskerar att hamna i orätta händer.

Ansvar och kontaktuppgifter

I Mölndals stad är respektive nämnd personuppgiftsansvarig och har utsett ett dataskyddsombud som kontrollerar att personuppgiftsbehandlingar sker på ett lagligt och korrekt sätt.

Kommunstyrelsen leder, samordnar och kontrollerar kommunens arbete när det gäller att uppfylla kraven i Dataskyddsförordningen och relaterad lagstiftning.

Dataskyddsombud

Shada Renström är dataskyddsombud för samtliga nämnder i Mölndals stad.

Dela på:

Senast uppdaterad