Personuppgifter

På de här sidorna kan du läsa om hur Mölndals stad hanterar dina personuppgifter.

Från och med 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen som svensk lag, förkortad GDPR. Förordningen ersätter personuppgiftslagen (PuL). Syftet är att stärka skyddet för den enskildas personliga integritet.

Vad innebär dataskyddsförordningen?

Dataskyddsförordningen reglerar hur Mölndals stad och andra myndigheter, företag och organisationer behandlar personuppgifter. För att säkerställa att lagen följs har varje myndighet ett dataskyddsombud som kontrollerar att allt går rätt till och som du kan kontakta vid frågor.

Det är viktigt att du i din kontakt med kommunen känner dig trygg med att vi hanterar dina personuppgifter på ett respektfullt sätt. Inga personuppgifter hanteras i onödan eller riskerar att hamna i orätta händer.

Ansvar och kontaktuppgifter

I Mölndals stad är respektive nämnd personuppgiftsansvarig och har utsett ett dataskyddsombud som kontrollerar att personuppgiftsbehandlingar sker på ett lagligt och korrekt sätt.

Kommunstyrelsen leder, samordnar och kontrollerar kommunens arbete när det gäller att uppfylla kraven i Dataskyddsförordningen och relaterad lagstiftning. Följande personer är Dataskyddsombud i Mölndals stad.

Kontaktuppgifter till dataskyddsombud

Nämnd

Namn

Byggnadsnämnden

Kristina Björntorp

Kommunstyrelsen med utskott

Cornelia Ennefors

Kultur- och fritidsnämnden

Christian Stenrosen

Miljönämnden

Kajsa Johnsson

Nämnden för överförmyndare i samverkan

Johan Bergström

Servicenämnden

Liselotte Andreen

Skolnämnden

Fredric Tolly

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Johanna Forsberg

Tekniska nämnden

Angelica Haga

Utbildningsnämnden

Amanda Day

Valnämnden

Cornelia Ennefors

Vård- och omsorgsnämnden

Per Kjöllerström

Dela på:

Senast uppdaterad