Toltorpsgatan stängs av mellan Safjällsgatan och Wallinsgatan under vecka 27-29

I sommar skapar vi säkra skolvägar kring Västerbergsskolan och Bifrost förskola.

Trafikpåverkande arbeten kommer ske på Toltorpsgatan under sommaren i två etapper. Arbetet som utförs är byggnation av en ny gång- och cykelpassage som en åtgärd för säkra skolvägar till följd av detaljplanen Västerbergsskolan och Bifrost förskola.

Etapp 1

Toltorpsgatan kommer stängas av för trafik mellan Safjällsgatan och Wallinsgatan. Se röd markering i bilden ovan. Omledning av trafiken kommer ske på Lantbruksgatan. Totalavstängningen är under veckorna 27–29, med start måndag 1 juli.

Den 19 juli tas avspärrningen bort och gatan öppnas upp för trafik igen. Om arbetet går fortare än planerat öppnas gatan upp tidigare än detta.

Busstrafiken kommer att trafikera som vanligt vid hållplatsen Fässbergs äldreboende. Sträckan mellan Safjällsgatan och hållplatsen är endast öppen för kollektivtrafik.

Etapp 2:

Under vecka 32–33, 5-17 augusti kommer arbetet återupptas och slutföras. I samband med detta planeras ett körfält vara avstängt på Toltorpsgatan.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad