Arrenden

Du kan arrendera mark för olika användningsområden som till exempel jakt, jordbruk, upplag, parkering, mobilmaster, bollplaner och föreningars klubbstugor av staden.

Nyttjanderätten kommer med en viss kostnad, arrendeavgift.

Ett arrende ger arrendatorn rättighet att nyttja mark mot arrendeavgift under begränsad tid. De vanligaste typerna av arrende är:

  • bostadsarrende
  • jordbruksarrende
  • lägenhetsarrende

Lagar och regler skiljer sig åt mellan vilket sorts arrende som upprättas men i regel finns krav på skriftlig överenskommelse.

Vid försäljning av fastighet följer inte arrendet med automatiskt.

 

Kontakt

Fastighetsavdelningen
Stadsledningsförvaltningen
Besöksadress:
Storgatan 32 B
431 82 Mölndal
031-315 13 25
fastighetsavdelningen@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-10-08 09.44