Producera din egen el

Numera finns det möjlighet för både privatpersoner och företag att producera egen el.

Bild på solcellspaneler Fässberg

Detta kan ske med små vindkraftverk, men oftast med solceller. För varje kvadratmeter solpanel kan man ofta få ut ungefär 170 kWh el per år. Det är dock flera saker som är bra att känna till om man funderar på att bli en så kallad mikroproducent.

Bygglov

Sedan den 1 augusti 2018 behövs normalt inte bygglov för att installera solceller om de monteras utanpåliggande och följer byggnadens form, dvs följer takets eller fasadens lutning.

Om solcellspanelerna ersätter tak- eller fasadmaterialet (byggnadsintegrerade solceller) krävs dock bygglov. Bygglov krävs dessutom alltid vid installation inom kulturhistoriskt värdefulla områden. Kontakta gärna Mölndals stads bygglovsenhet för mer information.

Bygglovsavgiften för solcellsärenden, då bygglov behövs, är i de flesta fall 2 657 kr (år 2022).

Mätarbyte

Inför en installation av solceller behöver du kontakta nätbolaget - Mölndal Energi eller Ellevio. Oftast måste elmätaren bytas ut.

Bidrag och stöd

Det finns ett par bidragsmöjligheter för dig som vill satsa på solceller:

Skattereduktion för grön teknik

  • Från och med 1 januari 2023 kan man som privatperson få en skattereduktion på 20 % för solelinstallationer
  • Kostnaden för både arbete och material får räknas med
  • Avdraget görs normalt direkt av installatören

Skatteavdrag för mikroproduktion av el

  • 60 öre/kWh som levereras ut varje år
  • Max 30 000 kWh/år

ROT-avdrag för arbetskostnaden

  • Arbetskostnaden är normalt 30 % av totalkostnaden

Andra intäkter från egen elproduktion

Den kanske största vinsten med egen elproduktion är att man kan minska den mängd el som man behöver köpa.

Man kan även få andra intäkter. El som man inte använder själv kan man sälja till valfritt elhandelsbolag. Man kan även få betalt för det man kallar nätnytta från nätbolaget samt sälja så kallade elcertifikat och ursprungsgarantier.

Kontakta gärna Mölndals stads energi- och klimatrådgivare för mer information.

Kontakt

Ragnar Uppström
Energi- och klimatrådgivare
Miljöförvaltningen
031-315 13 30
ragnar.uppstrom@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad