Invasiva växter

Invasiva arter är främmande arter som avsiktligt eller oavsiktligt flyttat till en ny miljö. De är ett stort problem som påverkar biologisk mångfald, hälsa och orsakar kostnader både för enskilda och för samhället. Vad du gör som privatperson spelar stor roll.

Just nu har vi i Mölndals stad fokus på invasiva växter såsom jättebalsamin, jätteloka, parkslide och sjögull.

Invasiva växter skapar problem

Gemensamt för invasiva växter är att de ofta är starka, konkurrenskraftiga och bra på att sprida sig. I vissa fall kan de ha stor negativ påverkan på naturen. De kan skada det naturliga ekosystemet och slå ut inhemska arter. Vissa arter är också skadliga för människor. Därför är det viktigt att förhindra spridning av dem.

Så kan du förhindra spridning

  • Plantera aldrig invasiva växter i din trädgård.
  • Om du upptäcker en invasiv växt i din trädgård, försök att ta bort den innan den tar över helt. Var noga med att inte lämna kvar någon del av växten.
  • Ta aldrig med växter eller djur från andra länder till Sverige.
  • Lägg aldrig växtdelar i naturen, lämna dem på en återvinningscentral i förslutna säckar. Se till att du transporterar dem säkert i ett släp som är stängt.

Naturvårdsverkets råd om hur du hindrar spridning av invasiva växter i din trädgård.

Så slänger du invasiva växter

Var försiktig när du ska slänga invasiva växter, så att de inte sprids till nya platser. Du får inte lägga växten i komposten, bland trädgårdsavfallet och aldrig ute i naturen. Gör så här:

  • Lägg växterna och eventuell jord i sopsäckar som du stänger ordentligt.
  • Ta med sopsäckarna till Återbruket Kikås eller Lindome återvinningscentral.
  • Lägg säckarna i en särskild container för invasiva växter. Om du inte hittar, kontakta personal på plats och lämna säckarna till dem. Släng inte invasiva växter i facket för kompost, eller i containern för gräs och löv eller energiåtervinning.

Rapportera in observationer

  • Om du sett någon av de invasiva arterna jätteloka, jättebalsamin, parkslide eller sjögull är det bra om du rapporterar det i Mölndals stads kartverktyg. Din information bidrar till att vi i god tid kan bekämpa växter på kommunens egen mark. Det du rapporterar in är främst ett underlag till staden. Vi kan inte garantera bekämpning i nuläget.
  • Rapportera också in till Artdatabanken eller via Artportalen.
  • Fastighetsägare ansvarar för bekämpning av invasiva växter på sin egen mark och Länsstyrelsen är ansvarig tillsynsmyndighet.

Inventering av invasiva arter

Logga för LONA-projekt

Sommaren 2020 genomfördes en inventering och kartläggning av de invasiva arterna jättebjörnloka, jättebalsamin, parkslide och sjögull i Mölndals stad. Kartläggningen var ett så kallat LONA-projekt som delfinansierades av Länsstyrelsen.

Syftet med inventeringen var att få så stor kännedom som möjligt om var arterna finns i kommunen samt deras utbredning för att sedan ta fram en handlingsplan för bekämpning av arterna på stadens mark.

I rapporten Kartläggning av invasiva arter i Mölndal Pdf, 7.7 MB. kan du läsa om inventeringen och om hur projektet gick.

Mer information

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad