Lindome

 Under 2018 blev Almåsskolans renovering klar och en ny idrottshall uppförd. Under 2019 fortsätter planeringen av bostäder och nya kommersiella lokaler på kommunens mark i Lindome centrum, men även förtätning i Förbos bostadsområde norr om centrum.

Pågående och slutförda detaljplaner

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.00

null

Dela på:

Senast uppdaterad