Bolag

I Mölndals stad ingår koncernen Kvarnfallet Mölndal AB, Förbo AB (27 procent) och Mölndals stad. Förbo AB är ett interkommunalt bolag som ägs av kommunerna Härryda, Kungälv, Lerum och Mölndal.

Kvarnfallet Mölndal AB

Styrelseordförande: Kristian Vramsten (M)
Verkställande direktör: Mio Saba Sjösten

Kvarnfallet Mölndal AB är ett helägt aktiebolag och är moderbolaget i koncernen Kvarnfallet Mölndal AB.

Ägardirektiv för Kvarnfallet Mölndal AB Pdf, 284.6 kB.

Bolaget äger bolagen:

  • Mölndal Energi AB
  • Mölndalsbostäder AB
  • Gunnebo Slott och Trädgårdar AB
  • Mölndals Parkering AB
  • Mölndala Fastighets AB

Mölndal Energi AB

Styrelseordförande Mölndal Energi AB: Peter Librell (M)
Styrelseordförande Mölndal Energi Nät AB: Peter Librell (M)
Verkställande direktör: Christian Schwartz

Koncernen Mölndal Energi AB består av moderbolaget Mölndal energi AB och det helägda dotterbolaget Mölndal Energi Nät AB.

I koncernens verksamhet ingår elhandel, fjärrvärme, entreprenader, tjänster och elnätverksamhet. Koncernen utför entreprenader för såväl Mölndals stad som för externa beställare.

Ägardirektiv för Mölndal Energi AB Pdf, 63.2 kB.

Mölndalsbostäder AB

Styrelseordförande: Linus Hedberg (M)
Verkställande direktör: Marie Werner

Mölndalsbostäder AB förvärvar, bygger och utvecklar fastigheter inom staden. Den viktigaste uppgiften, förutom att förvalta fastigheter, är att utveckla Mölndal som bostadsort.

Ägardirektiv för Mölndalsbostäder AB Pdf, 80.6 kB.

Mölndals Parkerings AB

Styrelseordförande: Bertil Levin (L)
Verkställande direktör: Mathias Winberg

Mölndals Parkerings AB förvaltar och driver parkeringsanläggningar.

Ägardirektiv för Mölndals Parkerings AB Pdf, 69.7 kB.

Mölndala Fastighets AB

Styrelseordförande: Hans Broberg (L)
Verkställande direktör: Bjarne Fjellanger

Mölndala Fastighets AB äger ett markområde på drygt 24 hektar som ligger i anslutning till Forsåkersområdet. Bolaget ansvarar för omvandlingen av ett äldre industriområde till en ny stadsdel i centrala Mölndal.

Ägardirektiv för Mölndala Fastighets AB Pdf, 66.5 kB.

Gunnebo Slott och Trädgårdar AB

Styrelseordförande: Johan Ahlsell (M)
Verkställande direktör: Anki Sande

Gunnebo slott och trädgårdar AB:s uppdrag är att vårda, värna och bevara kulturminnet samt vidareutveckla det unika helhetskoncept som Gunnebo är. Gunnebo slott och trädgårdar är en av Sveriges främsta 1700-talsanläggningar som ligger mellan Stensjön och Rådasjön i Mölndal, strax söder om Göteborg.

Bolaget har ett brett spektrum av intressenter - allmänhet, näringsliv och kulturturism och utbildningar. Bolaget strävar efter att kombinera affärsmässighet och samhällsnytta.

Ägardirektiv för Gunnebo slott och trädgårdar AB Pdf, 70.5 kB.

Förbo AB

Styrelseordförande: Anders Halldén, Härryda kommun
Verkställande direktör: Peter Granstedt

Förbo AB är ett interkommunalt bolag som ägs av kommunerna Härryda, Kungälv, Lerum och Mölndal. Mölndals stads ägarandel är 27,6 procent. Bolagets uppdrag är att bidra och erbjuda ett bra boende i de fyra kommunerna.

Mölndals stad deltar även i regionala samarbeten:

Relaterad information

Kontakt

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.00

Dela på:

Senast uppdaterad