Arbeta som röstmottagare

Inför val behöver valnämnden i Mölndal stad rekrytera ett stort antal röstmottagare till vallokalerna. Som röstmottagare medverkar du till att valet genomförs korrekt, tryggt och säkert. Vi söker dig som har ett hjälpsamt och vänligt sätt samt är mycket noggrann. 

Nästa allmänna val äger rum den 11 september 2022.

Intresseanmälan

Alla som senast valdagen har fyllt 18 år är välkomna att skicka in en intresseanmälan.

Här gör du din intresseanmälan

Att arbeta som röstmottagare

I Mölndals kommun finns det 46 valdistrikt med tillhörande vallokal. Vallokalerna ligger oftast i skolor eller samlingslokaler. Under valdagen arbetar sju personer i varje vallokal (varav en är ordförande och en är vice ordförande). Ordförande och vice ordförande är någon som arbetat ett antal val tidigare. De leder arbetet under dagen och lämnar in och redovisar rösterna i stadshuset på valnatten. Det är ordföranden som tar kontakt med sina röstmottagare och lägger arbetsschemat för valdagen.

Arbetet för röstmottagarna börjar på söndag morgon, mellan 07.00 – 07.30 med att ställa i ordning lokalen och förbereda röstningen som börjar klockan 08.00. Ordföranden leder och fördelar arbetet med att dela ut valkuvert, pricka av i röstlängden, kontrollera väljarnas identitet, arbeta med inkomna förtidsröster med mera.

Efter stängning klockan 20.00 (EU-val 21.00) arbetar alla med att öppna och räkna alla röster - ett val i taget. När allt är färdigräknat ska material packas och lokalen ställas i ordning, varefter ordförande lämnar rösterna till valnämnden och röstmottagarna kan gå hem. Arbetet kan pågå till efter midnatt.

Från och med Europaparlamentsvalet 2019 söker vi även röstmottagare för våra förtidsröstningslokaler. Arbetet innebär schemalagd arbetstid under de 18 dagar förtidsröstningen pågår. Är du intresserad av arbetet som röstmottagare i en förtidsröstningslokal anger du det i din intresseanmälan i fältet Övriga upplysningar.

Utbildning

Det är obligatoriskt för samtliga röstmottagare att genomgå valnämndens utbildning. Utbildningarna äger normalt rum under kvällstid i stadshuset veckorna före valet.

Arvode

Valnämnden ersätter alla röstmottagare med ett skattepliktigt arvode. Beslut om arvoden tas inför varje val. För 2022 års allmänna val är arvodena följande:

  • Ordförande 4100 kr
  • Viceordförande 3400 kr
  • Röstmottagare 2400 kr

Deltagande på valnämndens utbildningar är obligatoriskt för samtliga röstmottagare och ingen ytterligare ersättning utgår för utbildningstillfället. Arvode betalas endast ut vid fullgjord tjänstgöring.

Kontakt

Carl Henrik Ronge
Valnämndens sekreterare
031-315 12 65
carl.henrik.ronge@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad