Våld i nära relationer

Blir du utsatt för eller utsätter du någon i din närhet för någon form av kränkning, hot eller våld? Det finns hjälp att få. Du kan också vända dig till oss om du är orolig för att någon i din omgivning far illa.

Våld är en handling riktad mot en annan person som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller att avstå från att göra något den vill.
Isdal, P (2001) Meningen med våld. Gothia.

Om våld och de konsekvenser som kan följa

  • Finns det gånger du går över gränsen eller beter dig illa mot din partner?
  • Har du bekymmer med att kontrollera din ilska?
  • Lever du i en relation där du känner dig begränsad eller där någon annan bestämmer över dig?
  • Har du blivit slagen, hotad eller skrämd av din partner?
  • Finns det barn hemma? Våld, hot och kränkningar i en familj påverkar alltid barnen!

Det finns hjälp att få

Familjefridsteamet har lång erfarenhet av att arbeta med familjer och individer där det på något sätt förekommit våld. Samtliga i en familj påverkas då det förekommer våld och alla behöver hjälp utifrån sin situation.

Vi erbjuder

  • Krisstöd och behandling till dig som utsatt
  • Krisstöd och behandling till dig som behöver förändra ditt beteende
  • Samtalsstöd för barn som upplevt våld i sin familj
  • Föräldrastöd

Frågor?

Om du vill ha mer information är du välkommen att höra av dig till oss.

Akut läge

Om du är i behov av ett skyddat boende för att snabbt komma bort från våld och hot, ska du kontakta socialtjänsten via Mölndals stads växel 031-315 10 00.
På kvällstid och helg kontaktar du socialjouren 031-365 87 00.

Relaterad information

Kontakt

Familjefridsteamet
031-315 28 10, mån-fre kl 09.00-10.00
vinr@molndal.se

Vid akut situation
Om du är i behov av ett skyddat boende för att snabbt komma bort från våld och hot, ska du kontakta socialtjänsten via Mölndals stad
031-315 10 00.
På kvällstid och helg kontaktar du socialjouren 031-365 87 00.

Catarina Liljestrand
Enhetschef
031-315 11 81
catarina.liljestrand@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-04-30 17.07