Parkering

I Mölndal är det tekniska förvaltningen som ansvarar för parkering på gator, vägar och allmänna platser, så kallad gatumark. Parkering vid bostadsområden, butiker och lokaler kallas tomtmark och där är ett bolag eller fastighetsägaren ansvariga.

Parkerade bilar på en parkeringsplats. Foto: Florian Pircher från Pixabay.com

Mölndals Parkerings AB är kommunens bolag för parkering på tomtmark. På deras hemsida hittar du bland annat information om:

Så länge får du parkera

Du får normalt parkera under högst 24 timmar på parkeringsplats, gata, väg eller annan allmän plats. Detta gäller vardagar utom dagen före sön- och helgdag. Om skyltning säger andra tider gäller det som skylten anger.

Betalar du via automat ska du lägga biljetten väl synlig i framrutan. Du kan också betala avgift med olika appar.

Avgiftsbelagd parkering på bostadsgator

I Mölndal gäller avgift för parkering på bostadsgator.

Avgiften gäller dygnet runt och du kan betala med app/telefon eller via automat. Boende som inte kan lösa parkering på egen fastighet kan lösa ett kort för boende via Mölndals Parkering AB.

Telefonparkering

Att betala parkering med telefon är ett enkelt sätt att betala endast för den aktuella tid som du parkerar.

Mölndals stads operatörer är Easypark, Parkster och Parkering Göteborg. Ladda ner app via din telefons appbutik.

Parkering för MC

Det finns regler för parkering av motorcyklar och mopeder klass I. Det gäller samma regler som för vanlig personbil. Du får bland annat inte stanna eller parkera på gång- eller cykelbana, för nära ett övergångsställe eller en korsning.

Här finns särskilda parkeringar för MC i Mölndal:

  • Broplatsen, under Mölndalsbro.
  • Knarrhögsgatan, vid stadshuset.

På dessa två platser platser kan du parkera din MC utan kostnad. Parkerar du din MC på annan plats, till exempel en vanlig parkering, ska du betala avgift enligt skyltarna. Tidsbegränsad parkering gäller även för MC.

Parkering för lastbil och buss

Det finns inga särskilda parkeringsplatser för lastbil och buss i Mölndal. Vi hänvisar till Trafikverkets uppställningsplatser eller de som finns i Göteborgs stad.

Läs mer om parkering för lastbil och buss.

Policy för parkering

Arbetet med parkering i Mölndal beskrivs i Mölndals stads policy för parkering Pdf, 1.3 MB..

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad