Städning av gator och trottoarer

Mölndals stad sköter sopningen av samtliga kommunala gator. Om hösten är det lövsopning och efter vintern sopar vi upp sanden. I de centrala delarna av Mölndal, Kållered och Lindome sopas gatorna varje vecka. Du som fastighetsägare ansvarar för trottoarerna.

Grusupptagning med traktor och sopmaskin. Foto: Sonja Skäär

Sandsopning - grusupptagning

I slutet av mars, runt vecka 13, börjar vi sopa upp sand och grus från gatorna och brukar vara klara till 1 maj. Om det är en kall eller sen vinter blir det naturligtvis senare som vi börjar och blir klara.

Du som är fastighetsägare får sopa sand och grus från trottoaren ut i gatan innan vi har sopat upp gruset på gatan. När grusupptagningen är färdig är det inte längre tillåtet.

Sopa gärna ut grus från trottoaren inför vecka 13. Vi kan inte säga exakt när vi sopar vilken gata, det beror på väder och eventuella hinder i gatan.

Grus från din egen fastighet får du inte sopa ut i gatan.

Lövsopning

Under hösten faller löven till marken, det kan innebära halka på körbanor, cykelbanor och gångbanor. Mölndals stad sopar upp löv från stadens gator samt gång- och cykelbanor.

  • Vi prioriterar först gång- och cykelvägarna samt branta backar för att motverka lövhalka där. Vi sopar löv på dessa platser löpande under hösten.
  • På grund av att löven faller mycket olika kan det på vissa platser ligga mycket löv innan vi hinner sopa upp dem.
  • Trottoaren ska du som fastighetsägare ta bort löven från.

Från slutet av oktober och under november sopar vi löven på alla våra gator.

På många gångbanor använder vi lövblås och gatorna sopar vi med sopmaskiner.

Ditt ansvar för trottoaren

Som fastighetsägare är du ansvarig för att städa trottoaren utanför din tomt. Saknas det trottoar på gatan räknas en meter av gatan som gångbaneutrymme, som du ska sköta. Det gäller även om fastigheten är obebyggd.

Det innebär att du ska:

  • sopa upp och ta bort skräp som samlas på trottoaren eller gångytan.
  • Klippa din häck och annan växtlighet så det inte sticker ut i gångbaneutrymmet eller skymmer vägskyltar eller belysning. Läs mer om häckar och växtlighet.
  • Ta bort löv, grenar, barr och annat som faller från växter.
  • Hålla galler i rännstensbrunnar fria från löv, grenar, skräp och snö, om brunnen ligger i gångbaneutrymmet utanför din fastighet.

Löv och grenar som du tar hand om ska du lämna på återvinningscentralen. Du får inte lämna trädgårdsavfall i naturen eller skogen, det räknas som nedskräpning.

Du kan ladda hem broschyren Ditt ansvar som fastighetsägare Pdf, 2.2 MB. eller hämta den i stadshuset hos kontaktcenter.

Du kan också läsa mer om ditt ansvar under vintern.

Fastighetsägares ansvar för städning av trottoarer regleras av Föreskriften om gaturenhållning Pdf, 186.9 kB..

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad