Lekplatser

I Mölndal finns många tillfällen till lek, 61 lekplatser ger dig mycket att välja på. Den lilla lekplatsen som passar för de yngsta, stora klätterställningar som utmanar de större barnen och vackert belägna lekplatser där vuxna kan njuta av utsikten.

Floraleken i Lindome. Foto: Angelica Haga, tef

Hitta lekplats

lekplatskartan kan du se var lekplatserna ligger.

Tillgänglighetsanpassade lekplatser

Idag finns det 13 lekplatser som är delvis tillgänglighetsanpassade:

Även näridrottsplatserna i Mölndal, Lindome och Kållered är tillgänglighetsanpassade.

Lekplatstyper

I kommunen finns tre typer av lekplatser:

  • närlekplatser
  • kvarterslekplatser
  • stadsdelslekplatser.

Närlekplatserna är de minsta och passar bäst för mindre barn.

Kvarterslekplatserna är lite större, där finns fler lekredskap och ofta finns det också en gräsplan att sparka boll på.

Stadsdelslekplatserna är de största lekplatserna och har många olika lekredskap. Hit är det värt att göra en utflykt!

Hundfria lekplatser

Tänk på att du inte får ta med dig hund till lekplatsen.

Rökfria lekplatser

Enligt lag är det förbjudet att röka på lekplatserna.

Upprustning av lekplatser

Under 2021 kommer Mölndals stad att rusta upp följande lekplatser:

Alla ska kunna leka

Därför bygger staden om minst en lekplats varje år, för att den ska bli mer tillgänglig för vuxna och barn med funktionsvariationer.  Det kan handla om att byta ut sanden mot konstgräs eller att ordna anpassade trappor till lekställningarna.

Ansvar

Det är tekniska förvaltningen som har ansvar för stadens allmänna lekplatser. Fastighetsavdelningen ansvarar för lekplatser på skolgårdar och förskolor.

De allmänna lekplatserna inspekteras varje vecka och varje år görs en större besiktning, för att lekplatserna ska uppfylla europeisk säkerhetsstandard. Du och ditt barn ska känna er trygga och säkra på lekplatsen.

Kontakt

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad