Vatten och avlopp

Vi ser till att mölndalsborna har ett dricksvatten av hög kvalitet i kranen. När du har använt vattnet leder vi bort det till ett reningsverk där vattnet renas på ett miljöriktigt sätt.  

Glas med dricksvatten utomhus. Foto: Sonja Skäär

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och en viktig resurs, som ingår i ett kretslopp. I Mölndal hämtar vi vatten från Rådasjön som är vattenskyddsområde. Mölndals stad ansvarar normalt för VA-ledningarna fram till förbindelsepunkten, som ofta är en halv meter utanför din tomtgräns. Ledningarna inne på din fastighet ansvarar du själv för.

Har du inget vatten i kranen?

Du som bor i lägenhet ska i första hand kontakta din hyresvärd/fastighetsägare. Du som bor i egen fastighet ska först kontrollera om det finns en vattenläcka inne på fastigheten och att ventilerna vid vattenmätaren är öppna.

Vid planerat vattenavbrott från Mölndals stads sida skickar vi normalt SMS-aviseringar i förväg. Gäller det en läcka eller ett oplanerat avbrott skickar vi SMS när vi fått kännedom om att det är en läcka.

Om du inte har något vatten i kranen, om vattentrycket är dåligt och du har kontrollerat enligt ovan, ring Kontaktcenter Mölndal 031-315 10 00. Under kvälls-, natt- och helgtid välj knappval 2 så kopplas du till jouren.

Vatten- och avloppsarbeten

Vi arbetar hela tiden med att underhålla och bygga ut vårt vatten- och avloppsledningsnät för en bra vattenleverans. Ibland går vattenledningarna sönder, en vattenläcka, då lagar vi dem så fort som det är möjligt.

Pågående och planerade VA-arbeten


Efter ett vattenavbrott, på grund av ett planerat arbete eller vattenläcka, kan vattnet vara missfärgat. Spola en stund tills vattnet blir klart igen. Under ett vattenavbrott ska ledningarna betraktas som trycksatta, vattnet kan komma tillbaka före utsatt tid.

Var rädd om vårt vatten 

Tänk på vad du spolar ner i avloppet. I toaletten ska inget annat än det inifrån kroppen och toalettpapper spolas ner. I handfat och andra avlopp ska inga kemikalier eller fett och olja spolas ner.

I Mölndal har vi mjukt vatten, det innebär att du ska dosera med minsta mängd tvättmedel. Läs mer om hur du kan använda vattnet hållbart.

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
Felanmälan vatten, avlopp eller gator efter kontorstid: 031-315 10 00, knappval 2 (kopplas till SOS)
kontakt@molndal.se

Felanmälan på vatten kvällar och helger:

031-315 10 00 (knappval 2)

Dela på:

Senast uppdaterad