Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Diarium

Alla myndigheter är skyldiga att registrera, förvara, vårda och arkivera sina allmänna handlingar. Det vanligaste sättet att registrera handlingar är genom diarieföring.

Diariet på hemsidan

I webbdiariet finns ett register över handlingar som kommit in till eller har upprättats av kommunen, du kan söka i dessa - Sök i ärende.

Inga scannade dokument finns kopplade till webbdiariet. Vill du ta del av dokumenten som hör till ett ärende är du välkommen att kontakta respektive förvaltnings registrator.

Webbdiariet uppdateras varje dag kl. 12.00 och kl. 18.00

Diarium betyder dagbok

Ordet diarium betyder dagbok och diarieföring betyder att man för dagbok över vilka handlingar en myndighet tar emot eller upprättar. Alla brev och handlingar, även e-post som kommer in till en kommun är i regel offentliga och får, med vissa undantag läsas av alla enligt tryckfrihetsförordningen.

Enheter som inte finns i webbdiariet

Följande enheter hittar du inte i webbdiariet:

Gunnebo Slott och Trädgårdar AB
Liina Persson, 031-334 16 03, lina.persson@gunneboslott.se

Kvarnfallet Mölndal AB
Karin Sundh, 031-315 12 93, krister.karlsson@molndal.se

Miljönämnden
Marita Gustafsson, 031-315 17 16, miljo@molndal.se

Mölndal Energi AB
Marit Lindelöw, 031-86 65 15, marit.linelow@molndalenergi.se
Madelaine Manner, 031- 86 65 59, madelaine.manner@molndalenergi.se

Mölndala Fastighets AB
Malin Björnhäll, 0733-802 423, info@molndala.com

Mölndals Parkerings AB
Gun Edin, 031-315 15 25, mpab@mpab.molndal.se

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Saeed Moradi, 031-315 10 38, arbets.familjestodsforvaltningen@molndal.se

Stadsbyggnadsförvaltningen
Stadsbyggnadskontorets expedition, 031-315 14 00, byggnadsnamnden@molndal.se

Kontakt

Sofie Holmberg
Registrator
Kommunikations- och kanslienheten
031-315 12 63
sofie.holmberg@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-09-30 14.49