Plan- och exploateringsutskott

Plan- och exploateringsutskottet ansvarar för ärenden som rör översiktsplaner, detaljplaner, exploateringsfrågor, köp och försäljning av fastigheter samt samordning av övergripande miljöfrågor.

Uppdrag

Plan- och exploateringsutskottet ska på uppdrag från kommunstyrelsens bereda översiktliga fysiska planer, detaljplaner och ansvarar för planering inom bostadsförsörjning, energi, miljö och naturvård. Plan- och exploateringsutskottet behandlar även frågor som rör köp och försäljning av fastigheter och arrenden.

Kontakt

Plan- och exploateringsutskottet
Stadshuset
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 13 82
planexploatering@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2020-06-15 13.15