Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Vård- och omsorgs­nämnden

Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområden är äldreomsorg, funktionshinder och hemsjukvård.

Nämnden fattar beslut med syfte att ge god vård och omsorg till äldre personer, personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar samt personer i behov av hälso- och sjukvårdsinsatser.

Nämndens värden och mål

I verksamhetsplanen för 2019-2021PDF har nämnden beslutat om sina övergripande prioriteringar. Nämnden har bland annat som mål att andel brukare som upplever trygghet och tillgänglighet ska öka samt att alla verksamheter ska möjliggöra och öka det sociala deltagandet i samhället. Det övergripande långsiktiga målet är att den samlade kvaliteten på vården och omsorgen ska öka och utvecklas.

Vård- omsorgsnämndens kvalitetsinriktningPDF klargör formerna för hur vi jobbar systematiskt för att säkerställa kvaliteten för brukarna i de tjänster nämnden ansvarar för.

Nämndens arbete utgår från följande lagar

  • Socialtjänstlagen, SoL
  • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS
  • Hälso- och sjukvårdslagen, HSL
  • Socialförsäkringsbalken, SFB

Kontakt

Vård- och omsorgsnämnden
Göteborgsvägen 7
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-315 27 49 fax
vardomsorg@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-06-04 14.16